Missing Consumer Key - Check Settings

Terapia logopedyczna

Terapię logopedyczną w naszym przedszkolu prowadzi pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  – mgr Beata Czarnecka.

Zajęcia logopedyczne trwają 30 minut i bierze w nich udział jednorazowo dwoje dzieci. 

Termin zajęć w roku szkolnym 2018/2019:

piątek

Zajęcia prowadzone są w godzinach 12:00 – 14:00.

Prosimy, aby każde dziecko zakwalifikowane do terapii było wyposażone w zeszyt A4 i przynosiło go w dniu zajęć do przedszkola.