Missing Consumer Key - Check Settings

Tag: Blog

Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 23/2020 wydane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29.01.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021


Zarządzenie nr 22/2020 wydane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29.01.2020 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka na rok szkolny 2019/2020

Zajęcia z logopedii
Zajęcia z logopedii

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 lutego 2019r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 323) informujemy, iż taka pomoc udzielana jest przez nauczycielki przedszkola w codziennej pracy.

Zajęcia z logopedii dla dzieci 5-6 letnich wskazanych do terapii po badaniach przesiewowych odbywają się w piątek w godz. 12.00 -14.00