Missing Consumer Key - Check Settings

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 6.00 – 8.30     zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych,

                      praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze

                      obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym  i wychowawczym;

                      praca z dzieckiem zdolnym;

                      zabawy ruchowe, ze śpiewem, integracyjne;

                      prace porządkowe, ćwiczenia poranne;

 8.30 – 9.00     śniadanie;

                      czynności samoobsługowe;

 9.00 – 11.30    zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne;

                      pobyt na świeżym powietrzu;

                      imprezy okolicznościowe;

                      zajęcia dodatkowe;

11.30 – 12.00  obiad;

                     czynności samoobsługowe;

 12.00 – 14.00 odpoczynek poobiedni – czytanie utworów literatury pięknej,

                    słuchanie muzyki,

                    zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne;

                    zabawy w ogródku przedszkolnym;

 14.00 – 14.30 podwieczorek

                     czynności samoobsługowe i porządkowe;

14.30 – 17.00 zabawy integracyjne, ruchowe, tematyczne, plastyczno – techniczne ;

                    gry dydaktyczne;

                    pobyt na świeżym powietrzu;

                    zajęcia o charakterze wychowawcze,

                    prace porządkowe.