Missing Consumer Key - Check Settings

Biuletyn informacji publicznej

Więcej

Rekrutacja 2020/2021

Więcej

Kontakt z nami

Więcej
Zajęcia z logopedii
Zajęcia z logopedii

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 lutego 2019r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 323) informujemy, iż taka pomoc udzielana jest przez nauczycielki przedszkola w codziennej pracy.

Zajęcia z logopedii dla dzieci 5-6 letnich wskazanych do terapii po badaniach przesiewowych odbywają się w piątek w godz. 12.00 -14.00