Missing Consumer Key - Check Settings

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie nr 13 w Ostrołęce ul.Dzieci Polskich 5

Jesteśmy profesjonalnym, bezpiecznym, przyjaznym przedszkolem. Nasze przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00.

Historia powstania Naszego Przedszkola. Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku, to okres dynamicznego rozwoju Ostrołęki. Stolica młodego województwa ostrołęckiego rozwijała się w tempie, jakiego nie notowano w jej historii. Tworzono nowe zakłady pracy, rozwijały się usługi, powstawały nowe osiedla mieszkaniowe. Liczba mieszkańców rosła z roku na rok, a to z kolei powodowało konieczność tworzenia nowych szkół i przedszkoli. W takich właśnie warunkach w dniu 30 sierpnia 1980r. Inspektor Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Ostrołęce Pan Stefan Kukliński podjął decyzję o utworzeniu Państwowego Przedszkola Nr 13 w Ostrołęce.

Dyrektorem przedszkola została Pani Urszula Ramotowska. Pierwszą siedzibą przedszkola był budynek Kombinatu Budowlanego przy ulicy Kołobrzewskiej 6, w którym funkcjonowała również stołówka zakładowa Kombinatu. Placówka posiadała 120 miejsc w czterech oddziałach.  Od dnia 1 września 1984 r. przedszkole miało rozpocząć działalność w nowym budynku przy ulicy Dzieci Polskich. Jednakże ze względu na opóźnienia w zakończeniu realizacji prac budowlanych, placówka rozpoczęła rok szkolny w budynku starego Przedszkola nr 1 przy ulicy Parkowej. Trudne warunki lokalowe spowodowały, że nie wszystkie dzieci mogły uczęszczać na zajęcia. Część dzieci została odesłana do innych przedszkoli, a cześć pozostała pod opieką rodziców w domu. 

 Termin oddania do użytku nowego budynku przesuwany był jeszcze kilkakrotnie. Ostatecznie, dzięki przede wszystkim dużemu zaangażowaniu pracowników oraz inwestora – Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pracę w nowym budynku rozpoczęliśmy w dniu 12 listopada 1984r. Pierwszą uroczystością, będącą okazją do uroczystego otwarcia nowej siedziby przedszkola, było spotkanie z Mikołajem zorganizowane w dniu 25 stycznia 1985r. Na uroczystości obecni byli m.in.: Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Jędrzej Nowak, Inspektor Oświaty i Wychowania –  Stefan Kukliński oraz Zastępca Prezesa Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Andrzej Ostaszewski.

Budynek posiadał cztery sale zajęć o powierzchni po ok. 60m². Przy każdej z nich były duże i widne łazienki oraz schowki na leżaki i pościel.  Przedszkole posiadało również duży plac zabaw, pozwalający na organizowanie różnorodnych zajęć i zabaw na świeżym powietrzu. Od roku 1988 dyrektorem placówki była Pani Barbara Mierzejewska, która kierowała nią nieprzerwanie do 2004 r.  Od 1 sierpnia 1991r. po uregulowaniu stanu własności budynku przedszkola i gruntu, na którym jest on zlokalizowany, przedszkole zostało przekazane przez Ostrołęcką Spółdzielnie Mieszkaniową na własność miasta Ostrołęki.  Aktualnie od 2004 r. dyrektorem przedszkola jest Pani Grażyna Lis. Do przedszkola uczęszcza ok. 130 dzieci w sześciu oddziałach. Wszystkie oddziały pracują w cyklu 9-cio godzinnym.